90-års jubileum med återinvigning av Collins sten

 Lennart Öhrström och carina wutzler förrättar återinvigning av collins sten

Lennart Öhrström och carina wutzler förrättar återinvigning av collins sten

Ljungens Villaägarförening firar i år sitt 90-års jubileum genom att återinviga Collins stenen som genomgått en välbehövlig restaurering.  Genom generöst stöd från Vellinge kommun har stenen kunnat tvättas och iordningställas och återfått sin forna glans.

Stenen återinvigdes och vi friade vårt 90-års jubileum torsdagen den 29 juni kl. 19.00. Invigningstal hölls av kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.  Musikunderhållning gavs av Saxofun under ledning av Björn Helander. Föreningen bjöd på särskilt framtagen jubileumskaka, som bakats av Kakboden. Allt skedde under en festlig stämning.

Styrelsen