Skrivelse till Vellinge kommun med anledning av den åverkan på klitterna som skett i samband med byggnation av restaurangen på Kämpingestranden.

Skanning_20190111 1.jpg
Skanning_20190111 2.jpg

Yttrande över kulturprogram Vellinge kommun, Höllviken, Ljunghusen, Räng Sand.

Skanning_20171213.jpg
Skanning_20171213 (2).jpg

Yttrande över anläggande av över översvämningsskydd på Falsterbonäset.

Skanning_20171013.png
Skanning_20171013 (2).png

Yttrande över planprogram för bebyggelse vid Falsterbokanalen
Ljungens Villaägareförening har skrivit ett yttrande över Vellinge kommuns förslag till planprogram vid Falsterbokanalen. Föreningens slutsats är att det är viktigt att behålla Falsterbokanalens karaktär som ett levande och pittoreskt inslag. Vi inser att en förändring måste ske och att det skapas ekonomiska möjligheter genom bebyggelse. Vi anser dock att en mer realistisk och verklighetsanpassad utbyggnad av området måste vara ett alternativ än det förslag som nu presenterats.

Av nedanstående framgår yttrandet i sin helhet, avgivit 2016-09-27.

Yttrande bild1.jpg

Vill du skriva ut yttrandet (sida 1), klicka här
Sida 2, klicka här
Sida 3, klicka här