Sedan 1927 har Ljungens Villaägareförening erbjudit sommarboede medlemmar villatillsyn. Detta innebär att vakten tittar till fastigheten
21 gånger under tiden 1 januari till 15 april och 15 september till 31 december. 11 gånger på våren. och 10 gånger på hösten. Vakten går runt huset, känner på dörrar kontrollerar att ingen utomhus kran står och läcker och annat som kan ha hänt på fastigheten och som kan orsaka skada. Vakten är försedd med reflexväst med texten Villatillsyn och skall kunna identifiera sig vid förfrågan. Vakten avslutar med att anteckna sitt besök på en kalender som är fäst på huset.

Vid tillbud kontaktas den person som står som ansvarig ägare eller ombud. Det är mycket väsentligt att vi får aktuell adress och telefonnummer så att vi kan fullgöra uppdraget.

Om Du således har bytt telefonnummer den senaste tiden ber vi Dig maila oss Ditt nya nummer, info.ljungensvillaagare@gmail.com.

Kostnaden för dessa 21 besök är 390 kr per år. För närvarande är ca 250 villaägare anslutna.

Varje år inrapporterar våra villavakter ett antal incidenter samt inbrott.

Åretruntboende kan också få tillsyn en gång per vecka, vid semester eller längre bortavistelse. En månad kostar 100 kr.

Villatillsyn är exklusiv för medlemmar i Ljungens Villaägareförening. Villatillsyn sker inom Kämpinge, Höllviken och Ljunghusen inklusive Storvägsområdet.

Om Du vill arbeta som villavakt kan Du skicka ett mail till oss. Just nu har vi inget behov men plötsligt kan en situation uppkomma då behöv föreligger.
e-post : info.ljungensvillaagare@gmail.com

Du som önskar villatillsyn kontakta Ingemar Johansson tel 040-45 11 48 för vidare information.

Läs mer om villatillsynen i Sydsvenskan