Sedan 1927 har Ljungens Villaägareförening erbjudit sommarboede medlemmar villatillsyn. Detta innebär att vakten tittar till fastigheten
21 gånger under tiden 15 september till 15 april. 10 gånger på hösten och 11 gånger på våren. Vakten går runt huset, känner på dörrar
kontrollerar är ljuset är släckt och annat som kan ha hänt på fastigheten och som kan orsaka skada. Vakten är försedd med reflexväst med texten Villatillsyn och skall kunna identifiera sig vid förfrågan.

Vid tillbud kontaktas den person som står som ansvarig ägare eller ombud.
Det är mycket väsentligt att vi får aktuell adress och telefonnummer så att vi kan fullgöra detta uppdrag.

Om Du således har bytt telefonnummer den senaste tiden ber vi Dig maila oss Ditt nya nummer, info.ljungensvillaagare@gmail.com.

Kostnaden för dessa 21 besök är 380 kr per år. För närvarande är ca 250 villaägare anslutna.

Säsongen 2016/2017 inrapporterade våra villavakter ett 20-tal incidenter samt två inbrott.

Åretruntboende kan också få tillsyn en gång per vecka, vid semester eller längre bortavistelse. En månad kostar 100 kr.

Villatillsyn är exklusiv för medlemmar i Ljungens Villaägareförening.

Om Du vill arbeta som villavakt kan Du skicka ett mail till oss. Just nu har vi inget behov men plötsligt kan en situation uppkomma då behöv föreligger.
e-post : info.ljungensvillaagare@gmail.com

Du som önskar villatillsyn kontakta Ingemar Johansson tel 040-451148 för vidare information.

Läs mer om villatillsynen i Sydsvenskan