Tillsammans kan vi öka vår säkerhet


Torsdagen den 25 oktober 2018 hade föreningen ett mycket välbesökt möte på Falsterbokursgård (FBU).

StorFöljande programpunkter avhandlades:

1.       Lokalpolis Jörgen Sjåstad informerade om polisens arbete.

2.       Två av Vellinge kommuns trygghetsvärdar, Mikael och Petra presenterade sitt arbete.

3.       Boo Axelzon och Bo Ripmark berättade om sitt arbete med Grannar mot brott, vikten av DNA märkning samt hur man installerar och använder appen Coyards.

Det hela var mycket uppskattat och var en bra start på ett projekt som föreningen kommer att arbeta vidare med. Redan nu planerar vi för ett möte till våren 2019 för att behandla erfarenheter och arbeta vidare med projektet.

 

Från 99 till 12 inbrott!!! Sydsvenskan har en artikel om vårt arbete med Grannar mot brott, läs den här (klicka på länken). Det är som framgår av artikeln Boo Axelzon och Roland Ripmark som lagt ner massor av tid helt ideellt. Men vi behöver din hjälp för att fortsätta arbetet.

Föreningen organiserar "Grannar mot brott". Av nedanstående framgår dels en information på två sidor om vad Grannar mot brott handlar om, dels information på fyra sidor om ett kommunikationsverktyg för att effektivisera och förenkla det brottsförebyggande arbetet.

I styrelsen är Åke Borgström ansvarig för arbetet med Grannar mot brott. När det gäller det praktiska arbetet med Coyards är Roland Ripmark, Boo Axelzon kontaktpersoner.

Uppgifter om kontaktpersonerna framgår längst ner på sidan. Dessa kan svara på frågor, lämna ut broschyrer, skyltar och dekaler men som promenerar inom sina områden och som håller ögon och öron öppna för att motverka brott. Kontakta gärna dem om Du vill få information eller delta i arbetet.

Kontakta gärna föreningen genom ett e-mail info.ljungensvillaagare@gmail.com, om Du vill delta i arbetet Grannar mot brott och bli kontaktperson, som organiserar arbetet inom Ditt närområde

Nu kan vi erbjuda ett DNA-märknings-set till mycket förmånligt pris. Se nedan. DNA märkning är omvittnat ett bra sätt att spåra stulna saker och därmed avskräckande för tjuven. Lycka till.

Stoppa inbrotten.jpg
Skanning_20170418 (3).jpg

 

Grupperna i Coyards är bl.a.  organiserade efter vägföreningarnas område. Vet du vilken vägförening som du tillhör kan du gå in i appen och söka grupper. Där hitter du din vägförening som du kan söka medlemskap i. Lycka till.

Om Du har frågor om Coyards och de bevakningsgrupper som redan finns upplagda kan Du i första hand ringa
Roland Ripmark, 040 - 45 14 13.

Kontaktpersoner
Följande personer är kontaktpersoner för sina områden. Kontakta gärna dem om Du vill komma igång:

Christer Olsson, 070-898 72 72, Allmänningsvägen.

Leif Kruse, 070-545 40 02, Steffensvägen.

Lars B Larsson, 070-955 60 61, Boltensternsvägen.

Åke Borgström, 070 579 04 53, Östra Mölledalsvägen.

Ingemar Johansson, 0709-85 27 99, Västra Mölledalsvägen.

Lennart Hagerström, 040 45 11 11, Mellersta Skogsvägen.

Annika Lindström, 040 45 40 70, Steffensvägen.

Roland Ripmark, 040-45 14 13, Östersjövägen.

Tord Bohlin, 0709-45 8106, Östersjövägen.

Margareta Holgersson, 040-45 72 94, Ljungsätersvägen.

Lena Marcelius Samnegård, 040 - 45 05 05, Ljungvägen.

Boo Axelzon,  070 - 32 65 253, Falsterbovägen.

Lennart Öhrström, 070-584 38 91, Möllevägen.

Östen Klang, 070 - 65 17 995, Västra Mölledalsvägen.

DNA märkning
Om man DNA märker sina ägodelar så skapar man ett extra skydd mot stölder och ökar möjligheten att egendomen kan komma till rätta.

Flera försäkringsbolag och företag erbjuder DNA kit, ett är Smart DNA, se deras hemsida (klicka på länken): www.smartdna.se.